هاست وردپرس وویجر

وویجر 1

فضای هاست 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
ایمیل نامحدود
دامنه 1 عدد

وویجر 2

فضای هاست 2 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
ایمیل نامحدود
دامنه 1 عدد

وویجر 5

فضای هاست 5 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
ایمیل نامحدود
دامنه 1 عدد

وویجر 10

فضای هاست 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
ایمیل نامحدود
دامنه 2 عدد

وویجر 15

فضای هاست 15 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
ایمیل نامحدود
دامنه 3 عدد