هاست وردپرس

هاست حرفه ای وردپرس - WP1_IR

فضای هاست 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
ایمیل نامحدود
دامنه 1 عدد

هاست حرفه ای وردپرس - WP2_IR

فضای هاست 2 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
ایمیل نامحدود
دامنه 1 عدد

هاست حرفه ای وردپرس - WP5_IR

فضای هاست 5 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
ایمیل نامحدود
دامنه 1 عدد

هاست حرفه ای وردپرس - WP10_IR

فضای هاست 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
ایمیل نامحدود
دامنه 2 عدد

هاست حرفه ای وردپرس - WP15_IR

فضای هاست 15 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
ایمیل نامحدود
دامنه 3 عدد